02 December 2020Search magnifying glass

141 resultater for "kollekt"

Under det digitale Kristi himmelfart-stevnet til nå avdøde Egil Grandhagen, la folk igjen 950.000 kroner i kollekt til NLMs misjonsarbeid i Mongolia. – Dette er i overkant av det vi hadde tenkt var mulig, sier NLM-general Øyvind Åsland.

IMI-kirken ber også medlemmene om å åpne hjemmet for syrerne.

Få tros- og livssynssamfunn søker om kompensasjon for tapte inntekter på grunn av koronapandemien. Nå foreslår regjeringen en bevilgning på 1 milliard kroner til kompensasjonsordningen, en ordning de forlenger ut året. – Bra, men dumt vi fortsatt ikke kompenseres for kollekt

Sokneprest Jon Aalborg er oppgitt over sparkene mot Den norske kirke.

– Målet er å samle inn ein million kroner, seier initiativtakar Aina Heldal Bøe.

Deltakerne ga 1,7 millioner på det siste møte under Misjonssambandets generalforsamling.

Kun et fåtall tros- og livssynssamfunn søker om kompensasjon for tapte inntekter grunnet koronapandemien. De opplever det som en del av dugnaden.

Du ønsker å kutte 10 prosent av Den norske kirke. Et tilsvarende kutt av ditt gullkors vil føre til at du ikke lenger kan se at det er et kors.

Gaute Heivoll bruker en septologi på å fortelle oss at vi alle er syndere.

Målet er å redde seks millioner barn.

Annonse
Annonse

Mer fra: