515 treff for "kirkevalget"

63 prosent av hjemmesitterne ved forrige kirkevalg lot være å stemme fordi de mente de ikke visste nok om kandidatene, ifølge ny KIFO-rapport. – En uheldig utvikling, mener forsker.

Hvis Kirkemøtet får bestemme om kirkevalget skal samordnes med politiske valg, bør vi avvise en slik valgordning.

KIFOs rapport om kirkevalget 2019 viser at valgoppslutningen i gjennomsnitt er fem prosentpoeng høyere der valglokalene er sammen med det offentlige valget.

8781 benyttet seg i år av muligheten for å stemme blankt ved bispedømmerådsvalget. – Det er mange som ikke skjønte hva de skulle stemme, sier Gard Realf Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke.

93 prosent av Bønnelistas velgere oppgir at de er «personlig kristen». 35,9 av Åpen Folkekirkes velgere svarte det samme, og tiltrekker seg nesten like mange ikke-kristne. Det viser KIFOs velgerundersøkelse fra kirkevalget i fjor.

Noen spør om det er en slags plikt å delta, på samme måte som i politiske valg.

8. og 9. september går nordmenn til urnene for å stemme ved kommune-, fylkestings- og kirkevalget. Det siste ønsker Human-Etisk Forbund en slutt på.

Åpen folkekirke har fått stor oppslutning før kirkevalget i september og stiller liste i alle landets bispedømmer for første gang.

Nesten 6.500 personer meldte seg ut av Den norske kirke etter at valgkortet til kirkevalget ble sendt ut i august.

Kirkevalget handler ikke bare om Kirkemøtet.

Annonse
Annonse

Mer fra: