12 treff for "kirkemøtet 2020"

Du ønsker å kutte 10 prosent av Den norske kirke. Et tilsvarende kutt av ditt gullkors vil føre til at du ikke lenger kan se at det er et kors.

På tre dagar skal kyrkjas øvste organ vedta reglar, strategiar og leiarar for framtida. Bak delegatane faldar nokon hendene for at det skjer etter Guds vilje.

Kristne har ansvar for å oppføre seg på en måte som er en pryd for Kristi lære. Men vi skal heller ikke la oss tråkke på som en dørmatte og kalle det kristendom.

Gjennom et langt trosliv har jeg lenge bidratt som frivillig i min lokale kirke - med svært blandede erfaringer.

Å haste igjennom en revidert Plan for diakoni, gjør ikke rett mot diakonien som en sentral del av kirkens oppdrag.

Opprett minstekrav for seksualundervisning for konfirmanter og klare rutiner for varsling av seksuelle overgrep. Det er ungdommenes klare oppfordring til Kirkemøtet.

Representantene fra Ungdommens Kirkemøte (UKM) mener det er på tide at de får stemmerett på Kirkemøtet.

Olav Fykse Tveit vigsles til biskop 10. mai, og settes inn som preses i oktober, opplyser Atle Sommerfeldt.

Hvis Bønnelistas Jo Hedberg får det som han vil, er det bare aktive kristne som får stemme ved kommende valg i Den norske kirke.

Annonse
Annonse

Mer fra: