Search magnifying glass

604 resultater for "folkekirken"

Dagens generasjon vegrer seg for å ta valg. Det er folkekirkens største utfordring, men også mulighet.

Bare Den norske kirke kan ta ansvar for en helhetlig forskning på religionsfeltet. Jeg tror kirken er i ferd med å gjøre en alvorlig feil dersom de trekker KIFO-støtten.

Fremskrittspartiet ønsker å kutte finansieringen av Den norske kirke med 220 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett. – Vil gjøre det umulig å være en landsdekkende folkekirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

En fersk studie viser at stadig flere går til nattverd, men at ritualet ikke lenger dreier seg om å bekjenne sin kristne tro. – Den norske kirke har forsømt seg, mener nattverdsforsker Bjørn Sandvik.

Økonom frykter at prestegjerningen ikke lenger oppleves som et kall blant danske prester. Leder i den norske Presteforeningen mener det er helt annerledes her til lands.

En rekke Oslo-kirker står i fare for å bli nedlagt. Om noen år kan flere ­kirker lide samme skjebne. Mister­ vi noe av oss selv på veien?­

Nå skryter Bjørn Eidsvåg mer av bedehuset enn han rakker ned på det. – En del av min kritikk bommer fordi kirka har beveget seg, sier Eidsvåg.

Kjell Ingolf Ropstad har gjort et godt politisk håndverk ved å sikre folkekirken finansiering. Realpolitisk er dette den beste ordningen kirken kunne håpet på.

Behovet for en helhetlig tros- og livssynspolitikk oppstod ut fra erkjennelsen av at det ikke var nok at staten hadde en kirkepolitikk i et stadig mer mangfoldig samfunn, og ikke for å sikre Dnk fortsatt hegemoni.

I Storbritannia får erkebiskopen kritikk for å kalle Jesus en sosialist. I flere europeiske land, Norge inkludert, strides det stadig om folkekirken er for høyre- eller venstrevridd.

Annonse
Annonse

Mer fra: