Search magnifying glass

883 resultater for "folkekirke"

Deler av tilskuddet Den norske kirke får bør gå til grupperingene som stiller til valg. Slik risikerer vi ikke at det blir lite attraktivt å inneha ledende verv i kirken, eller at bare et fåtall mennesker har mulighet til å påta seg slike verv.

– I 2023 finnes det ikke noe nominasjonskomiteer. Lister er kommet for å bli, spådde Gard Sandaker-Nielsen under helgens årsmøte i Åpen folkekirke.

Leder for Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen tar til orde for å endre valgordningen til Kirkerådet: – Slik det er nå gjenspeiler ikke ordningen valgresultatet.

En god folkekirke skaper et varmt, godt og omsorgsfullt lokalsamfunn og er viktig for internasjonal diakoni og en mer rettferdig verden.

Igjen blir retten til ikke å bli diskriminert satt opp mot samvittighetsfriheten. Spørsmålet blir: Hvor stort kan egentlig rommet for teologisk mangfold i Den norske kirke være?

Blir kirken kun et aktivitetssted for spesielt interesserte, en sekt blant mange, er den ikke lenger en folkekirke.

De foreløpige resultatene viser at Åpen folkekirke mister tre lekmedlemmer i årets kirkevalg. Bønnelista vinner mandat i alle bispedømmene de stiller med liste.

Mens Den norske kirke holder kortene til brystet, ­fortsetter menigheter å offentliggjøre lokale valgresultat. Disse tyder på at Åpen ­folkekirke mister oppslutning, men fortsatt er størst.

De ulike synene i Den norske kirke lar seg ikke fange i et partiregime. Å legge ned Åpen folkekirke vil være mest i tråd med det reelle bildet.

Annonse
Annonse

Mer fra: