Search magnifying glass

2273 resultater for "eu"

Ungarn og Polen kunngjorde mandag at de vil starte en tankesmie for å stå imot de liberale ideene de sier dominerer i Brussel. Ungarn vil også fjerne EU-kommissæren.

Flyktningar som tek seg til eit EU-land kan få kome til Norge som kvoteflyktningar.

Hellas vil at EU skal være med på driften av nye asylleire på Lesvos og andre greske øyer. FN mener at asylsøkere også må overføres til andre EU-land.

Asken fra Moria er et vitnesbyrd om et europeisk og statsstøttet system for avskrekkelse, umenneskeliggjøring og neglisjering

Et stort flertall i Venstre sier ja til norsk EU-medlemskap. Partiet er dermed det første i Norge som snur i EU-saken.

Nå ser vi at markedsideologien fra Brussel går på tvers av norske verdier, interesser og behov som samfunn og fellesskap.

I februar ble det registrert rundt 6.200 ulovlige grensekryssinger langs migrasjonsrutene inn til EU. Det er 42 prosent færre enn i januar.

Hvis denne pandemien har lært oss noe som helst, så er det at EØS-avtalen er vårt beste håp i en krisesituasjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: