Search magnifying glass

270 resultater for "den norske kyrkja"

Kyrja slit med å treffe dei mellom 18 og 30 år. Få ressursar og «liten relevans» er blant det som hindrar ungdom frå å kome, ifølgje ny rapport.

Gjennom aksjonen «Sammen som kirke i hele verden», oppfordrar Den norske kyrkja til pengeinnsamling og forbøn for systerkyrkjer i andre land.

Har mannlege prestar i Den norske kyrkja reservasjonsrett mot å samarbeide mot kvinner? Svaret er nei.

Mange stader har bedehusfolket tradisjonelt vore både aktive og engasjerte i det lokale kyrkjelivet. Difor er det eit faresignal når store delar av dette lekfolket er reie til å forlata Den norske kyrkja.

Norge bør ta ei leiarrolle i kampen mot autonome våpen, og regjeringa må seie nei til å utvikle eller produsere slike våpen i Norge. Krava kjem frå Den norske kyrkja.

Den norske kyrkja burde spørje seg korleis dei kan trekke til seg fleire studentar, men utan at det går på bekostning til identiteten til kyrkja.

Annonse
Annonse

Mer fra: