Search magnifying glass

48 treff for "dagsnytt atten"

Visjon Norge-lederen beskyldte pastor Erik Andreassen for å være en «moderne fariseer» da de møttes til debatt i Dagsnytt Atten.

Antall utmeldinger fra Den norske kirke øker i Sogndal, etter Mikael Bruuns uttalelser om kvinnelige prester.

Vi kan ikke lenger legge så stor vekt på den lille, reaksjonære minoritetens rett til å ha en slik holdning til kvinnelige kolleger

Vi begynner å få vel mange tegn på at vårt liberale og tolerante samfunn ikke tåler synspunkter som avviker fra flertallets.

Jeg valgte å dra fordi jeg nektet å være en annenrangs borger og en innvandrerdukke i media, istedenfor den kvalifiserte kulturskribenten jeg mener bestemt at jeg var.  

Høyres Margret Hagerup er blind for det faktum at dess mindre penger du har, dess vanskeligere er det å prioritere.

Kongen har ikke belegg for at Grunnloven måtte blitt endret hvis Ingrid Alexandra ikke ville ha konfirmert seg kirkelig. Det mener både en sokneprest og en jurist.

Det er trist at dåpstallene stuper i Den norske kirke. Men hva skjer hvis kirken prøver å oppfordre foreldre som ikke er kristne til å døpe sine barn?

Hvordan foreslår jeg at vi leser Høysangen? At vi gjør som feministene, starter «i begynnelsen».

Om Høyre hadde terpet om milliardkutt og fortsatt med fortidens pengeprat, hadde Tina Bru vraket partiet. I dag blir hun Høyres nye nestleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: