28 treff for "dårlig kommunikasjon"

En ny Nav-rapport kartlegger hva som gikk galt i trygdeskandalen. Direktør Sigrun Vågeng sier hun blir sittende i stillingen om hun har tilliten til statsråden.

Varslere har beskyldt hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband for problematisk behandling av varslinger, dårlig personalbehandling og maktmisbruk. Nå har organisasjonens eget kontrollorgan vurdert ledelsens varselhåndtering.

Men vi må bare erkjenne at vår kommunikasjon med Fagforbundet ikke har fungert godt.

44 ansatte har undertegnet et brev der de går hardt ut mot styret i den kristne avrusningsstiftelsen, og styreleder Jørgen Aass.

klare ansvarslinjer og dårlig kommunikasjon om samarbeidsvedtak bidro til krisevalget.

Nav-direktør Sigrun Vågeng innrømmer litt av bomben fra tidligere riksadvokat, Tor Aksel Busch: Uskyldig dømte kunne vært unngått.

Helge S. Gaard mener ikke bispekandidaturet har stått i veien.

Ansatte og frivillige i Det norske misjonsselskap (NMS) etterlyser informasjon i nedbemanningsprosessen. – Vi ble aldri involvert, sier Kirsten Holmen, som ble sagt opp i desember.

Annonse
Annonse

Mer fra: