Search magnifying glass

19 resultater for "dåpsliturgi"

Er så ­misfornøyde at de lager sin egen. Nå får de refs av biskop.

Har biskopene hatt en workshop og fått noen til å sende ut referatet, uredigert?

Om bare døpte kan bli frelst, angår det ikke bare foreldre som oss, som har mistet et barn, men også potensielt halvparten av barna som vokser opp i dagens Norge.

Det er ikke riktig at Bispemøtets studiehefte om dåpen forkaster tanken om den «dobbelte utgang» og erstattet den med en lære om at alle til slutt skal bli frelst.

Benedikte Ericson har kjempet med mistanken om at hun som barn ble utsatt for seksuelle overgrep. Hun mener kirken kan gjøre mer for at flere kan slippe lyset til.

– Det tvinger kirken til å formulere en teologi om udøpte barn, mener dåpsforsker.

Forskere mener liturgireformen har bakset med en tendens til selvspiritualitet som toner ned Gud. Nå skal Kirkemøtet vurdere endringer.

Teolog og performance-artist Gyrid Gunnes opplevde en så stor smerte at hun ikke klarte å formidle den til andre. Det var kunsten og liturgien som ga henne håp.

ANALYSE: I en selvstendig kirke søker biskopene mer tydelig og synlig innflytelse.

Både Normisjon og Kirkerådet opplever at menigheter og forsamlinger søker en kombinasjon av frihet og fasthet.

Annonse
Annonse

Mer fra: