Search magnifying glass

718 resultater for "dåp"

Snakker vi sant om kirkens sakramenter? Og våger kirken å forkynne grunnleggende teologi?

Dåpstallene øker flere steder i landet. Men har dette noen omkostninger? Gjemmer det seg et tap inni gevinsten?

Bispemøtet ønsker en større samtale om dåp i vår kirke. Nå gir vi ut et hefte om dåp.

Blant flere av landets store pinsemenigheter er det laber interesse for å følge etter Filadelfiakirken Oslo, og åpne for at man kan bli medlem uten å la seg døpe. Men alle syntes at samtalen er viktig.

– Ingen skal møte stengt kirkedør når de vil døpe barna sine, sier sokneprest i Kvaløy menighet, Gaute Norbye. Lørdag holdt de fire dåpsgudstjenester, tross karanteneforfall og skjerpede restriksjoner.

I fjor ble 27 551 personer døpt i Den norske kirke. Tall fra Den norske kirkes medlemsregister viser at tilbakegangen i antallet døpte nå flater ut.

Barnedåp kan gjennomføres som normalt, men baptistisk dåp frarådes. Det er strenge krav til hygiene når landets kirker åpner dørene sine. Her er Norges Kristne Råds smittevernveileder.

Annonse
Annonse

Mer fra: