Search magnifying glass

114 resultater for "bispemøte"

LO Vestland forventer at den norske kirke tar sitt ansvar som seriøs arbeidsgiver.

I dag starter diskusjonen i Bispemøtet om hvem de skal nominere som ny preses. Sittende preses Helga Haugland Byfuglien tror de blir enige.

Kirkerådslederen Kristin Gunleiksrud Raaum kommenterer Bispemøtets nominasjon av Olav Fykse Tveit.

Det finnes ingen reservasjonsrett, slo et samlet bispemøte fast i dag. Uttalelsen blir tatt godt imot av både teologer og teologistudenter.

Den eneste søkeren på en sokneprestestilling i Bjørgvin bispedømme vil ikke samarbeide med kvinnelige prester. Nå lyses stillingen ut på nytt.

Jeg tror det er viktig at vi alle, uansett hvilket syn på ekteskapet vi har, gir et riktig bilde av hva kirken faktisk står for i synet på ekteskapet.

Den norske kirke trenger også prestene med et tradisjonelt embetssyn. De minner oss om det vesentlige i det å være prest med kall fra Gud, ikke minst i en tid med alvorlig prestemangel.

Bispemøtet har valgt å nominere forhåndsfavoritten Olav Fykse Tveit til ny preses. Dermed har de i praksis avgjort hvem som blir ny preses i Dnk.

Vi kan ikke lenger legge så stor vekt på den lille, reaksjonære minoritetens rett til å ha en slik holdning til kvinnelige kolleger

Den norske kirke er full av frittalende lederskikkelser. Det er et gode, men det skaper også et behov for et tydelig og samlende teologisk lederskap.

Annonse
Annonse

Mer fra: