Search magnifying glass

285 resultater for "asylbarn"

Den erfarne advokaten Arild Humlen mener asylbarn i Norge mangler rettssikkerhet. De burde få anke sin sak til FNs barnekomité, mener han.

Bevæpnet politiet skal med høye kamprop ha pågrepet den afghanske småbarnsfamilien på Fitjar mens de lå og sov. Samtidig laget politiet en veileder for hvordan de kan hindre traumer hos asylbarn.

Sp og Ap øynet håp for Moria-barna da regjeringen ba om pause og tenketid. Men nå setter Høyre bremsene på.

Staten sliter kraftig med å finne verger.

– Mange flykter for å unngå å bli tvangsrekruttert til Taliban.

– Bildet av familier som kynisk sender barna av gårde, er ikke rett, sier Venstre-leder.

Totalt har 1.357 barn kommet over den norske grensen uten foreldre hittil i år. Dette er 111 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Selv om det tirsdag ble klart at det ikke ble flertall for mistillitsforslaget mot Anders Anundsen, raser fortsatt asylbarnstormen.

Knut Arild Hareide (KrF) vil fremme forslag på Stortinget om å gi barnevernet tilbake ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Venstre og KrF mener det er en grov feiltolkning av regelverket at Utlendingsnemnda (UNE) har sagt nei til asylbarna uten at disse har vært direkte hørt.

Annonse
Annonse

Mer fra: