Search magnifying glass

1048 resultater for "asyl"

Frp-toppene Sylvi Listhaug og Jon Helgheim vil gjøre det umulig å få opphold ved å søke om asyl i Norge.

To Frp-politikere avgjorde nemndmøtet i Utlendingsnemnda (UNE) da Josef Moradi ble nektet asyl. Den ene ble foreslått av Human Rights Service (HRS). Nemndleder sier vedtaket er lovstridig.

Trine Skei Grande advarte sine egne mot maktkamp og tegnet nytt trusselbilde i asylpolitikken. Faren skapes i Høyre, Ap og Frp.

Vel 210.000 enslige, mindreårige barn har søkt asyl i Europa siden 2015. Redd Barna avdekker levekårene som møter dem.

Flere russiske statsborgere har søkt asyl i Norge for religiøs forfølgelse siden de er Jehovas vitner. Menneskerettighetsorganisasjoner er bekymret for situasjonen i landet.

Den danske predikanten Torben Søndergaard hevder at han er religiøst forfulgt i sitt hjemland og søker asyl i USA. – Ikke religiøs forfølgelse, sier dansk biskop.

Det Arne Viste kjempar for er praktisk politikk i Sverige. Asylsøkjarar med endeleg avslag kan skifte spor og søkje arbeidsløyve. Søknadsbunken er firedobla på fire år.

Å slå fast at en politikk ikke skal ta utgangspunkt i behovet for de som trenger politikk, det er å løpe fra det internasjonale ansvaret som Norge bør ta sin del av.

Norge overholder internasjonale forpliktelser. Det er ikke helt korrekt som NOAS hevder, at Norge er forpliktet til å gi asyl etter Folkeretten.

– Dersom mottakssenter i Nord-Afrika handlar om å kjøpe desse menneska vekk frå våre land og våre liv, ja, så er det djupt umoralsk.

Annonse
Annonse

Mer fra: