Search magnifying glass

5980 treff for "ansvar"

Vi kan ikke leve med at norske selskaper – og vi – uvitende tjener på moderne slaveri gjennom varer eller tjenester vi kjøper.

Gjennom aksjonen «Sammen som kirke i hele verden», oppfordrar Den norske kyrkja til pengeinnsamling og forbøn for systerkyrkjer i andre land.

– Vår utdanning gav oss ikke verktøy til å relatere krigen til våre egne liv. Den lot oss ikke føle at vi aktivt kunne gjøre noe for å skape forandring, sier Nora Krug.

Norge er blant landene i verden som har tjent flest kroner per hode på olje. To politikere mener Norge må betale tilbake ved å gi utviklingsland starthjelp til ren energi.

LO Vestland forventer at den norske kirke tar sitt ansvar som seriøs arbeidsgiver.

Å akseptere andres lidelse uten å gjøre noe med årsakene til lidelsene, kan aldri forsvares

Hjelpeorganisasjon ber EU og europeiske land om å hjelpe Hellas med å tømme Moria-leiren.

Når skoler og barnehager holder stengt, må kirkene ta mer ansvar for å hjelpe barn som har det vanskelig hjemme, mener pastorer.

Regjeringens strenge tiltak er riktige. Nå er det opp til oss alle å ta ansvar for hverandre og særlig de svakeste blant oss.

Annonse
Annonse

Mer fra: