Search magnifying glass

1075 resultater for "Statsbudsjettet"

– Budsjettet ser annerledes ut enn vi tenkte i februar, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Nasjonalt Pilegrimssenter ba om 11,5 millioner. Regjeringen foreslår én million. Gleden over endelig å være nevnt i statsbudsjettet, overskygges av beløpet.

I forslaget til statsbudsjettet for 2021 viderefører regjeringen et inntak på 3.000 kvoteflyktninger til Norge i året, tross krav fra budsjettpartner Frp.

Regjeringen viderefører tilskuddet til Den norske kirke. Kirkerådet hadde ikke håpet på noe mer.

Mødre som ikke har rett på foreldrepenger får en engangsstønad. Nå økes summen fra 84.720 til 90.300 kroner.

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslaget fra regjeringen.

Sp lover 3.000 kvoteflyktninger, men vil at tredjedelen av innsatsen skal kunne foregå i FNs egne leire. Partiet kutter millioner satt av til vedtatt bioteknologilov.

Regjeringen øker tilskuddet til organisasjon som skal hjelpe innvandrere i jobb.

Når man leser Vårt Lands omtale av statsbudsjettet, kan man få inntrykk av at KrF ikke har fått gjennomslag i statsbudsjettet. Det er feil.

Annonse
Annonse

Mer fra: