Search magnifying glass

388 resultater for "Sjømannskirken"

Sjømannskirken har måttet ty til ansettelsesstopp på grunn av koronakrisen. I Hamburg må julebasaren med 70 års tradisjon og besøk av 30.000 mennesker avlyses.

Vi som har vår bakgrunn fra den uavhengige presse må vokte oss slik at vi ikke uberettiget kritiserer organisasjoner som gjør et annet valg.

Regjeringen gir Sjømannskirken 16 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall under koronapandemien. – En fantastisk beskjed å få, sier generalsekretær Jeffrey Huseby.

Uten åpne kirker og arrangement taper Sjømannskirken nærmere fire millioner kroner i måneden og kan vanskelig opprettholde driften uten å bli del av regjeringens krisepakke.

Går direkte fra Det Norske Misjonsselskap til Sjømannskirken. – Sjømannskirken står i vesentlige utfordringer, men de er håndterbare, sier den nye generalsekretæren.

Sjømannskirken oppfordrer til null engasjement rundt Pride, mener ansatte. – Skuffende og sterkt beklagelig, sier de i brev til ledelsen.

Medlemmene i Sjømannskirken kan være helt sikre på at det ikke lenger vil komme en eneste kritisk artikkel om ledelsen.

Mangeårig sjømannsprest Torbjørn Holt mener konfliktene i Sjømannskirken ikke er alvorligere enn konflikter i andre tilsvarende organisasjoner.

Fordi Sjømannskirkens virksomhet er i utlandet, faller de utenfor regjeringens hjelpepakker. Nå ber kirken om ekstraordinær krisehjelp.

Sjømannskirken har ingen plikt til å finansiere journalistikk om seg selv, like lite som Equinor, Fotballforbundet og Kirkerådet har det. Heldigvis er pressestøtten innrettet slik at noen følger med likevel.

Annonse
Annonse

Mer fra: