Search magnifying glass

1553 resultater for "Olav den hellige"

Ja, vi trenger kritikk av mytene om Olav den hellige.

Norge var et av de få, lutherske landene i nord som manglet egne lutherske helter på 1500-tallet. Da var Olav ingen dårlig erstatning.

Olav hadde en rå og voldelig framferd i livet, men det svekker ikke kraften i fortellingen om ham. Tvert om.

Både når det gjelder Hans Nielsen Hauge og Olav den Hellige får historikere kritikk for å overse avgjørende religiøse trekk ved historien.

Hva har Fridtjof Nansen og Olav den hellige til felles? Begge er sentrale nasjonale ikoner – og bildet du har av dem er fullstendig karikert.

Danske kalkmalerier er i dag så tilskitnet at de kan stå i fare for å forsvinne fullstendig. Nå skal ny teknologi på området redde de religiøse motivene.

Annonse
Annonse

Mer fra: