Search magnifying glass

36 resultater for "Jørn Holme"

Det har stormet ved NLA Høgskolen det siste året. Ny rektor Sigbjørn Sødal sier han aldri har engasjert seg i teologiske debatter, men er forberedt på å møte høgskolens utfordringer.

I 2007 var Nobukazu Imazu den første japaneren som ble ordinert til prest i Den norske kirke. 13 år senere er han fortsatt Den norske kirkes eneste asiatiske prest.

Kirkens Bymisjon sitt skattkammer i Bergen vil motvirke utenforskap. Utlånsordningen er del av en trend som er spådd til å prege friluftslivet i tiden framover.

Nedleggelsen av Arna mottak går hardt inn på naboene i Ytre Arna kirke. Nå åpner de kirkedørene for å vise sin støtte til de som må flytte.

Asylmottaket i Arna utenfor Bergen legges ned, og beboerne flyttes. Helsesenteret for papirløse ­migranter i er redde for at beboere uten oppholdstillatelse nå mister et viktig tilbud.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Bakkehaugen kirke er en av kirkene i Oslo som skal fristilles for leie. I dag presenterer menigheten sine visjoner om hva kirken skal brukes til i framtiden.

På Atlungstad brenneri ser de heller til franske vingårder og skotske whiskybrennerier enn tradisjonelle museer når de skal formidle norsk potethistorie.

Kirkene med størst kulturhistorisk verdi, er også de som har størst vedlikeholdsetterslep.– Staten må på banen, mener riksantikvaren.

Ekspertisen ber politikerne ta et skippertak for å redde steinkirker fra middelalderen og om å gjøre vedlikehold av viktige kirker til et nasjonalt ansvar.

Nå graver arkeologene frem den fjerde Klemenskirken i Søndre gate i Trondheim.

Annonse
Annonse

Mer fra: