Search magnifying glass

17 resultater for "Hva visste hjemmefronten"

Både Marte Michelet og Gyldendal vil gjerne ­diskutere funnene i Hva ­visste hjemmefronten? Men skal vi ta kritikken på alvor, trenger vi tid på å gå grundig gjennom den.

Mye i «motboken» styrker mine konklusjoner i Hva visste hjemmefronten? - ikke tvert om.

To fagkonsulenter bak Marte Michelets bok om hjemmefronten er kritiske til hennes kildebruk. Begge mener uansett at boka Hva visste Hjemmefronten banet veien for en avgjørende diskusjon.

Det er svært uheldig for tilliten til norsk sakprosabransje hvis Gyldendal forlag og Marte Michelet ikke svarer mer seriøst på kritikken mot boken Hva visste hjemmefronten?.

Flere av familiene til motstandsfolk under krigen varsler søksmål dersom Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» ikke trekkes tilbake.

Avisen Dagen avdekker hvor stor den økonomiske kostnaden var for mange norske jøder som flyktet til Sverige under 2. verdenskrig.

Det kan godt hende Marte Michelets arbeid om antijødiske holdninger blir stående igjen som riktig og viktig. Men den manglende viljen til å imøtegå faktiske feil, risikerer å skjemme hele prosjektet hennes.

I sin siste kronikk motbeviser ikke Marte Michelet feilene vi har dokumentert.

Marte Michelet er trygg på egne konklusjoner. Hun mener dessuten faghistorikerne er med på å underbygge hennes konklusjoner med deler av deres kritikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: