Search magnifying glass

5 resultater for "Bibliotekarforbundet"

Bibliotekarforbundet frykter at regionreformen vil gå ut over tilbudet.

Trine Skei Grande lovet i går 87 millioner kroner til Nasjonalbibliotekets ­digitaliseringsarbeid. Jannicke Røgler i Bibliotekar­forbundet etterspør et kompetanseløft for b­iblioteksansatte og frykter at kulturens grunnmur forvitrer.

– Tallene må justeres for befolkningsveksten, påpeker Margunn Haugland i Bibliotekarforbundet.

Folkebibliotekene skal bli mer utadrettede, men flere ­bibliotekarer er usikre på hvordan det skal gjennomføres i praksis

Kan litteraturen være redningen for «generasjon prestasjon»?

Annonse
Annonse

Mer fra: