Search magnifying glass

569 resultater for "Berit Hustad Nilsen"

Berit Hustad Nilsen hevder at det er diskriminerende av Skien Kommune å straffe Ungdom i Oppdrag for deres diskriminering - helt uten å se ironien i påstanden.

Hvis Skien kommune vil endre menneskerettighetene må de nesten ta det med Europarådet i Strasbourg - den ligger cirka 1400 mil unna.

Kristne har ansvar for å oppføre seg på en måte som er en pryd for Kristi lære. Men vi skal heller ikke la oss tråkke på som en dørmatte og kalle det kristendom.

Ingen TV-kanaler skal love korona-vidundermedisin. Men Norge trenger flere kanaler som formidler det kristne innholdet visuelt.

Å få tilsvar via anonyme profiler og innlegg gjør det krevende å ha en saklig dialog. Og det å motta telefoner med trusler fra fulle folk på nattestid er faktisk skremmende

I årevis har forkynnelsen til BCC handlet om at verden er farlig og mørk, mens menigheten er det eneste stedet du kan være lykkelig. Den tradisjonen viderefører Hustad Nilsen.

Min opplevelse er at store deler av kristen-Norge har vist evne til selvransakelse og utviklet seg i en positiv retning de siste årene.

Kun når jeg selv velger å bidra til at det blir godt rundt meg, kun når jeg selv velger det gode, kun da, bidrar jeg på vei mot fred i verden.

Jeg er uenig i konklusjonen til Åste Dokka og Berit Aalborg etter å ha hørt på podcasten deres. Men de skal ha honnør for å gi Jesu ord spalteplass.

Annonse
Annonse

Mer fra: