Search magnifying glass

353 resultater for "Atle Sommerfeldt"

Bispemøtet ønsker en større samtale om dåp i vår kirke. Nå gir vi ut et hefte om dåp.

Atle Sommerfeldt mener verden nå får se hvor galt fatt det er med Norges politikk overfor flyktninger og migranter.

Den oppstandne vet hva lidelse er. I koronaens tid mobiliserer han helsearbeidere, frivillige, lokale menigheter og kirkelige organisasjoner i nestekjærlighetens handlingsfellesskap.

«Religiøs infrastruktur» betegner den religiøse strukturen som er tilstede i alle lokalsamfunn, og som er en sentral bærer av nasjons historiske og kulturelle røtter.

Hvor skal makta ligge? To av Kirkemøtets viktigste saker handler om hva grasrota i Den norske kirke skal få finne ut av selv.

Hvordan kan Gud alene skape troen, samtidig som mennesker bærer ansvaret for ikke å tro?

Søndag var det gudstjeneste på Gjerdrum, hvor biskop Atle Sommerfeldt holdt preken. Deretter besøkte kongefamilien kirken.

– Ser lyst ut for haustens konfirmasjonar, seier konstituert preses Atle Sommerfeldt.

Olav Fykse Tveit vigsles til biskop 10. mai, og settes inn som preses i oktober, opplyser Atle Sommerfeldt.

Annonse
Annonse

Mer fra: