Search magnifying glass

175 resultater for "Alta"

Urfolksforsker tror gruvedriftkonflikt blir denne generasjonens Alta-aksjon. Samiske organisasjoner, ungdomspartier og miljøbevegelsen varsler sivil ulydighet. Kirken er bekymret.

Magnhild Nerheim Andersen er ny diakon i kyrkjelydane Alta og Talvik i Finnmark.

Satsing på barnefamilier og rom for meningsforskjeller. Dette er noen av det som mobiliserer kirkegjengere til å stille til høstens menighetsrådsvalg.

Vi slår en kollegial ring om Mikael Bruun. Vi tar sterk avstand fra den hets han har måttet tåle de siste ukene. Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i det teologiske spørsmålet rundt kvinners prestetjeneste.

DELK Nord har blitt tatt opp som fullverdig medlem i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

Fredag markerer statsminister Erna Solberg Kvenfolkets dag i Alta. Regjeringen sier nei til særskilt freding av kvenske kulturminner.

Det er førti år siden samenes sultestreik mot Stortinget. «For meg er det en bekreftelse på at sivil ulydighet kan være nødvendig også i et demokrati. Demokrati er ikke bare at flertallet styrer og at demokratiske prosedyrer følges», skriver Erling Rimehaug.

Samemisjonen må for alvor verdsette den kystsamiske og den indresamiske, kristne kulturen. Man må legge fra seg tankene om de sørnorske arbeidsmåtene, og fremelske de store, menneskelige ressursene som finnes i Sápmi.

Den norske borgerrettighetskampen har røtter tilbake til 1970-tallet. Michelle Tisdel vil formidle historien med plakater fra de norske Black Lives Matter-demonstrasjonene.

Torsdag ble det kjent at Gunnar Stålsett, ­tidligere biskop i Oslo, risikerer 45 dagers fengsel for å ha ­ansatt en papirløs asylsøker. I høst ble Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha formidlet arbeid til papirløse asylsøkere.

Annonse
Annonse

Mer fra: