Arkeologiprofessor Bo Gräslund hadde fundert på opphavet til begrepet fimbulvinter i 50 år. Først på 2000-tallet har han skaffet til veie opplysninger som han mener forklarer hvorfor fenomenet dukker opp i norrøn mytologi som starten på ragnarok – verdens undergang. Gräslund har samlet tråder fra forskjellige forskningsområder, og stadfestet at det Snorre beskriver som «vinteren som ikke tok slutt» var en tragisk klimakatastrofe forårsaket av to supervulkanutbrudd.