Kultur

Arkeologiprofessor Bo Gräslund hadde fundert på opphavet til begrepet fimbulvinter i 50 år. Først på 2000-tallet har han skaffet til veie opplysninger som han mener forklarer hvorfor fenomenet dukker opp i norrøn mytologi som starten på ragnarok – verdens undergang. Gräslund har samlet tråder fra forskjellige forskningsområder, og stadfestet at det Snorre beskriver som «vinteren som ikke tok slutt» var en tragisk klimakatastrofe forårsaket av to supervulkanutbrudd.

– Nysgjerrigheten startet gjennom lesning av Snorres Edda og det finske nasjonaleposet Kalevala. Flere senantikke, romerske skrifter omtaler også det dramatiske naturfenomenet der sol og måne ble borte over lang tid, forteller professoren ved Uppsala Universitet.

Evig vinter

Fimbulvinter betyr ikke en hard og kald vinter, slik vi gjerne legger i begrepet i dag.