Vivo Bokhandel ble i dag solgt til Norli-kjeden og Bjarøy AS.