– De siste fem-seks årene er det gjort mange akademiske studier av bevegelser som Gyllent Daggry. Men disse studiene er ofte helt atskilt fra de menneskene som faktisk utgjør disse bevegelsene. Det gjelder særlig ekstremistiske grupperinger.