Villkvinnen dukker opp i eventyr og mytologiske fortellinger fra overalt i verden, skal vi tro Clarissa Pinkola Estés. I 1992 utgav den jungianske psykoanalytikeren boken Kvinner som løper med ulver myter og fortellinger om arketypen Villkvinnen. Villkvinnen manifesterer seg i alt fra antikkens amasoner og de norrøne valkyrjene, til den russiske heksen Baba Jaga som rir rundt i skogen i en morter. Samtidig har kvinnelig raseri vært et tabu. Nå snakkes det om en ny, affektiv patos i litteraturen. Er vill-
kvinnen tilbake?