Kultur

«Det heiter ikkje: eg – no lenger. / Heretter heiter det: vi», lyder dei første verselinjene i diktet «Tung tids tale» av Halldis Moren Vesaas.

– Eg har tydd til det diktet ofte. Det føler eg snakkar både til meg som mor, eg er ikkje lenger berre meg, men også til oss som samfunn, seier forfattar Olaug Nilssen då Vårt Land møter henne på ein kafé i hovudstaden.

Diktet har gitt tittel til Nilssens nye roman, Tung tids tale, hennar første på tolv år. Utgangspunktet for boka er hennar eigne erfaringar som mor til eit barn med autisme.

Subjektivt