Den norske kirkes kulturmelding Kunsten å være kirke har ligget lenge nok på vent. Med åpent mandat fra Kult – Senter for kunst, kultur og kirke i Oslo skal en bredt sammensatt gruppe snu alle steiner med det mål å sette fart i kirkens arbeid med kunst og kunstfeltets befatning med kirke.