Musikken har i generasjoner vært avgjørende for et vellykket kristent stevne. For to år siden lanserte Skjærgårds Music & Mission Festival et kulturtorg for dem som ønsker seg noe mer enn musikk. Martin Holt Fredriksen sa da her i avisen at det var starten på en utvidet kulturbygging.