Den kinesiske transplantasjonskirurgen Ren Xiaoping og hans team hevder å ha knyttet sammen et hode med en ny kropp – på to døde personer. På en pressekonferanse i Wien høst ble det påstått at de hadde klart å koble hode og kropp – med blodårer, nervebaner og forbindelse gjennom ryggmargen. Eksperimentet får bred kritikk og nevrologer tviler på at det er mulig å lage koblinger gjennom ryggmargen som vil kunne fungere.