Kultur

Å legge kirkevalgene sammen med politiske valg, gjør det lettere for folk å stemme. Valget foregår ikke i kirken i tilknytning til en gudstjeneste, men i skoler og samfunnshus mens det norske folk likevel er der for å gi sin stemme til politikere.

– Når kirken nå er blitt frue i eget hus, må hun ta styringen, mener Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

Anbefaling

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til ny tros- og livssynslov, og Kirkemøtet i det største trossamfunnet skal denne uka gi sitt svar.