Å legge kirkevalgene sammen med politiske valg, gjør det lettere for folk å stemme. Valget foregår ikke i kirken i tilknytning til en gudstjeneste, men i skoler og samfunnshus mens det norske folk likevel er der for å gi sin stemme til politikere.