Åmåsutvalget la tirsdag fram sine anbefalinger til ny mediepolitikk, og over 100 lokalaviser kan få glede av et produksjonstilskudd på tre kvart millioner kroner. Dessuten foreslås det at støtten ikke knyttes til antall avisdager slik det er i dag.