I en plastpose full av elektrolyttvæske åpner et lam øynene for første gang. Amerikanske forskere ved Philadelphia Children’s Hospital har utviklet en kunstig livmor som, hvis teknologien lar seg overføre til mennesker, vil kunne bedre behandlingen av fortidligfødte barn.