I høst er det kommet to bøker om barn som ser på porno. Begge bøkene er blitt til fordi: Mange barn ser porno. Ingen snakker høyt om det. Forfatterne vil derfor hjelpe voksne til å samtale med barna.