NRK meldte onsdag kveld at kulturminister Thorhild Widvey ønsker å flytte knutepunktmidlene fra statsbudsjettet og legge dem under Kulturrådet. Det betyr i tilfelle slutten på en 20 år gammel ordning. Knutepunktordningen ble etablert i 1995 og omfatter 16 festivaler, hvorav 12 dreier seg om musikk.