I 2030 vil det være 1000 år siden slaget på Stiklestad. Det er ikke den eneste tusenårsmarkeringen i vente: 2021 markerer møtet mellom Olav Haraldsson og Dale Gudbrand og kristningen av Gudbrandsdalen. 2022 opprettelse av Eidsivatinget. 2024 innføring av kristenretten på Moster. Og samme år er det også en 750-årsmarkering for Magnus Lagabøtes landslov.