I Danmark ble middelalderkirkenes kalkmalerier lenge rengjort med svamp og vann. I senere tid har rengjøringsmetoden vist seg å virke mot sin hensikt; vannet bidro til å trekke skittet lenger inn i maleriene. Konsekvensen er at mange av dagens kalkmalerier er så skitne at konturene på malerienes figurerer er vanskelig å tolke. For neste generasjons kirkegåere, kan maleriene ha forfalt til det ugjenkjennelige. Det skriver den danske avisen Kristeligt Dagblad mandag.