Kultur

– Vi vet at over 60 prosent av befolkningen ser en alvorlig klimatrussel komme, men bare en brøkdel engasjerer seg. Dette vil vi som språkarbeidere gjøre noe med. Vi ser et enormt potensiale for at langt flere skal ta dette inn over seg, sier Bård Isdahl som sitter i aksjonens arbeidsutvalg.

Mangfold

Forfatternes klimaaksjon §112 (FKA) ble stiftet i 2013 og består av forfattere, oversettere og journalister. Målsetningen har de hentet fra Grunnlovens paragraf 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Klimaaksjonen har som ambisjon å stå i fremste rekke i det demokratiske arbeidet for å påvirke beslutningstagerne, i første omgang frem mot klimatoppmøtet som finner sted i Paris i november.