– Vi må ta inn over oss hvordan teknologien kan brukes kreativt. Samfunnsøkonomisk er det ikke mulig å ta vare på alt fysisk, sier Kristin Bakken.