En forskergruppe ved University of California har plassert menneskelige stamceller inn i et sauefoster. På sikt håper man å kunne dyrke menneskelige organer i dyr. Da tenker man å utvikle nyrer og andre organer som er mer kompatible med mennesker.