Kultur

En forskergruppe ved University of California har plassert menneskelige stamceller inn i et sauefoster. På sikt håper man å kunne dyrke menneskelige organer i dyr. Da tenker man å utvikle nyrer og andre organer som er mer kompatible med mennesker.

Med dagens transplantasjonsteknologi øker behovet for organer. Antallet organer fra donorer dekker ikke etterspørselen, og syke mennesker dør i kø for nytt organ.

Forskerne forsøker nå å lage kimærer (blanding av flere arter) med større andel menneskelige celler. De plasserte stamceller fra et menneske inn i et foster fra gris, som levde i flere uker. I starten var det én menneskecelle per 100.000 celler fra gris, nå er de nede i én av 10.000.

– Vi må ned i cirka 1 prosent av cellematerialet før det blir mulig å dyrke frem levedyktige organer som kan brukes i menneskekroppen, sier forsker Pablo Ross til The Guardian.