Bergen domkor har fått store problemer etter at Kulturrådet la ned kirkemusikkordningen. Etter å ha mottatt betydelige midler fra Kulturrådet de siste årene, er det nå blitt bråstopp i tildelingene.