Kan vi snakke litt om «den edle diktnings dunkle drue-klaser»?