I 2015 var det 76.000 personer som jobbet med forskning og utvikling i Norge, en firedobling siden tidlig 70-tall. Antall bønder og fiskere var 50.000. (SSB-tall for 2015).