– Rent kvantitativt har det de siste­ ti årene blitt reist flere minnes­merker enn noen gang tidligere. Og det er også mye større interesse for dem nå enn tidligere, både hos publikum og i akademia, sier Matthias Ekman, som er arkitekt og postdoktor ved senter for museumsstudier ved Universitetet i Oslo.