– Dette kan være begynnelsen på en politisk krise i Polen, sier Nina Witoszek.

På fredag har Kler (De geistlige) premiere i Norge. I filmen møter vi blant annet en katolsk prest som anklages for overgrep mot en ung gutt. En annen prest overtaler elskerinnen sin til å ta en abort. I det hele tatt lukter det dobbeltmoral, korrupsjon og maktspill lang vei.

Nina Witoszek tror debatten som har rullet fram i Polen i kjølvannet av filmen er toppen av et isfjell.

– Dette er bare begynnelsen på en lang og smertefull kampanje polakkene må gjennom, tror hun.

Witoszek, som er norsk-polsk kulturhistoriker og forfatter, peker på at det særlig finnes en voksende kvinnebevegelse i Polen.

– Jeg spår at hvis diskusjonene fortsetter, vil vi få en tilsvarende situasjon som i Irland.

Irland fikk en ny abortlov i mai, og i landet har det de seneste årene blitt avdekket en rekke overgrepssaker i Den katolske kirke.

Katolsk sosiallære

– Kunst bør våge å ta for seg betente politiske temaer. Om filmen avdekker kritikkverdige forhold er det positivt så lenge det gjøres med redelighet, sier Edith Stylo.

Hun er polsk katolikk, men har bodd i Norge i 40 år, er leder av Den polske klubben i Norge og jobber i Caritas.

– Sosiallæren i Den katolske kirke løfter fram enkeltmenneskets ukrenkelige verdighet. Når den brytes, er det selvfølgelig noe vi må bekjempe med all vår makt, sier hun.

LES MER: Hva har paven visst, og hvor utbredt har kulturen for å skjule overgrep vært?

Diskuteres allerede

Men også her til lands kan håndteringen av tematikken skape uenighet i det polske, katolske miljøet.

– Det er allerede heftige diskusjoner om Kler på sosiale medier. Den engasjerer både de som hilser filmen velkommen, og de som mener den aldri burde vært laget, sier Hans Rossiné, kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme.

Hans inntrykk er at det polske miljøet i Norge så langt er delt i oppfatningen av Kler – også blant prestene. Noen roser filmen for temaene den tar opp, andre sier de overhodet ikke vil se den på kino.

– Mitt inntrykk er at mange er åpne for å diskutere temaer som også er vanskelige og som vekker motstand, sier Rossiné.

Den kjente polske presten Adam Szustak gjestet nylig Norge og sa at Smarzowski er en talentfull regissør, men at denne filmen ikke er hans beste. Han oppfordret likevel prester til å se filmen, ikke nødvendigvis fordi den speiler virkeligheten, men fordi den tar opp temaer og problemer som man bør reflektere over, forteller Rossiné.

LES MER: Historieprofessor Jan Zielonka hevder at det pågår en motrevolusjon for å slå tilbake liberale verdier i Europa.

Medienes rolle

Polens nest største dagsavis, Gazeta Wyborcza, har hatt en omfattende dekning av filmen. I den forbindelse har den også stilt spørsmål ved hvordan overgrepssaker i Den katolske kirke har blitt håndtert i Polen.

Avisen regnes av motstanderne for å være «gudløs» og anti-polsk, mener Witoszek. Hun forteller at Gazeta Wyborcza ble fjernet fra hyllene i flere polske byer under dekningen av filmen.

– Folk måtte gå mange kilometer for å kjøpe avisen, sier hun.

Jørn Holm-Hansen ved OsloMet kjenner ikke til at aviser har blitt fjernet fra utsalgsstedene på myndighetens eller regjeringspartiets initiativ.

– Det er imidlertid en kjent sak at den sittende regjeringen i Polen på ulike vis søker å kontrollere mediene. De står i åpen konflikt med Gazeta Wyborcza, sier Holm-Hansen.

Han er seniorforsker med politikk og forvaltning i det østlige Europa som spesialfelt.

Kler er mer enn en film. Den kan markere et potensielt veiskille når det kommer til å diskutere kirke og politikk i Polen, legger han til.

Witoszek mener overgrepene i Den katolske kirke i Polen har vært et «super-tabu». Hun tror allikevel det ristes i grunnvollene for tiden.

– Akkurat nå er den uheldige alliansen mellom kirken og det styrende partiet litt «shaky». Samfunnet begynner å prate om fortrengte sider av katolisismen. Temaene filmen tar opp er utrolig betente i Polen fordi den viser hvordan moralske sider ved religionen er sterkt koblet til politikk.

LES MER: I flere europeiske land strides det stadig om folkekirken er for høyre- eller venstrevridd.

Prester og folk

Nina Witoszek tviler på at Kler vil bli sett av mange polske katolikker i Norge.

– Mitt inntrykk er at polske katolikker i Norge er enda mer strengt religiøse enn katolikker i Polen. De har et tett miljø som gir dem identitet og felleskap. Prestene har stor autoritet i dette miljøet, og pirker man for mye borti deres rolle, kan det oppleves truende for identiteten som polsk katolikk, sier hun.

Edith Stylo tror imidlertid at mange polakker vil være interessert i å se Kler på grunn av regissør Wojciech Smarzowski.

– Han har laget veldig gode filmer og klarer alltid å erte på seg styresmaktene, sier Stylo.

I filmen Traffic Department fra 2013 tok Smarzowski for eksempel opp korrupsjon i det polske politiet.

Stylo er uenig med Witoszek i at polske prester har en opphøyet rolle i folks øyne. Hun håper filmen kan få fram det menneskelige i karakterene som framstilles.

– Selvfølgelig er det visse miljøer som tillegger presteskapet en altfor høy autoritet, og når det kommer til kontroversiell kunst, vil det alltid være slik at noen protesterer og er uenige i at den skal vises. Men i et demokratisk samfunn er det lov både å protestere og vise sin støtte, sier Stylo.