Fra å være barn til å bli voksen, handler på sett og vis både om fødsel og død. Det er et menneske som forsvinner, som skifter form og blir til en annen person. «Til Ungdommen» handler om denne ungdomsfødselen.