Lørdag skrev Vårt Land at både KRLE-­lærere og lærebokforfattere strever med å balansere stoffet om kristendom, religion, livssyn og etikk ut fra en redsel for at det de formidler blir definert som forkynnelse. Noe av den samme redselen preger også andre livssynsarenaer.